Welkom op de site van Stichting Silo Dialla.

‘Silo Dialla’ betekent in Mandinka letterlijk ‘Maak de weg vrij’, in figuurlijke zin betekent het ‘Geef een kans’. De stichting is in 2011 opgericht om kleinschalige projecten in Gambia (West-Afrika) te kunnen financieren en uitvoeren.

Gambia behoort tot de armste landen van de wereld. De economie is vooral gebaseerd op toerisme en heeft afgelopen jaren te lijden gehad onder de economische crisis, de ebola-uitbraak in West-Afrika en de politieke onrust in eigen land. Voor veel Gambianen is het lastig om in hun eigen inkomen te voorzien en hun familie te onderhouden. Als ze een goed idee hebben om een eigen bedrijfje op te zetten, ontbreekt het veelal aan financiële mogelijkheden om het uit te voeren, terwijl het meestal om een relatief klein bedrag gaat. Wij hopen dat het vanaf nu weer beter zal gaan in Gambia en daar willen wij graag aan bijdragen.

Vandaar Stichting Silo Dialla: wij hopen mensen een kans te geven om hun eigen inkomen te verdienen en daarmee zichzelf en hun familie een beter leven te geven.

Wilt u ook helpen? Dat kan door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL33 TRIO 0254 4961 13 t.n.v. Stichting Silo Dialla te Utrecht. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!