Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die kan worden doorgegeven aan volgende generaties, aldus Unicef.

Toch is het in Gambia nog lang niet vanzelfsprekend dat een kind naar school gaat. Soms omdat de ouders het belang van onderwijs niet inzien, maar veel vaker omdat zij niet het geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. Volgens een rapport van de United Nations (Human Development Index 2014) ligt het analfabetisme in Gambia nog op 50%.