In principe is basisonderwijs gratis in Gambia: alle kinderen zouden zo tenminste een lagere school moeten kunnen afmaken.

Realiteit is echter dat naar school gaan toch geld kost: kinderen mogen bijvoorbeeld niet naar school als ze geen schooluniform hebben. Daarnaast moeten lesmaterialen gekocht worden.

Dit betekent dat het nog lang niet voor alle kinderen vanzelfsprekend is dat zij naar school kunnen gaan om te leren lezen en schrijven.

Voor ongeveer €50,- kan een kind een jaar lang naar de lagere school

Vanaf de middelbare school lopen de kosten voor onderwijs op. Naast schoolgeld dient er ook examengeld betaald te worden. Daarnaast lopen de kosten voor lesmaterialen op: er moeten naast de potloden, pennen en schriftjes, nu ook boeken aangeschaft worden. Voor veel ouders is dit moeilijk op te brengen, zeker als er meerdere kinderen in de schoolgaande leeftijd zijn.

Voor ongeveer €100,- kan een kind een jaar lang naar de middelbare school (dit bedrag is een gemiddelde: kosten variëren per school en per klas)

Wilt u helpen een kind naar school te laten gaan?

Dit kunt u doen door een bijdrage (onder vermelding van ‘schoolgeld’) over te maken op rekening NL33 TRIO 0254 4961 13 t.n.v. Stichting Silo Dialla te Utrecht.