De doelstelling van Stichting Silo Dialla is: Door het opzetten van (grotere of kleinere) projecten kansen creëren om leefomstandigheden te verbeteren en een bijdrage leveren aan het verminderen van armoede en/of bestaansonzekerheid in Gambia.

De stichting wil dit onder meer bereiken door:

  • Het betalen van schoolgeld aan individuele personen, zodat kinderen / volwassenen de mogelijkheid krijgen een goede opleiding te volgen, waarmee zij beter in staat zullen zijn een goede baan te vinden om in het eigen onderhoud te voorzien.
  • Het creëren van mogelijkheden voor of het faciliteren van een individueel persoon, een familie of een groep personen (d.m.v. financiële hulp) om, op een duurzame manier, een bedrijfje of activiteit op te zetten, zodat voldoende inkomsten gegenereerd kunnen worden om in het eigen onderhoud te voorzien.
  • Het leveren van een (financiële) bijdrage aan een (bestaand) project om de leefomstandigheden van een gemeenschap, structureel en op een duurzame manier, te verbeteren.
  • Het samenwerken met (één of meerdere) andere organisatie(s) om een project op te zetten, waarmee de leefomstandigheden van een gemeenschap, structureel en op een duurzame manier, verbeterd kunnen worden.

De stichting beoogt niet het maken van winst.