Hierbij een overzicht van de projecten, die al financiering ontvangen hebben.

Wij hopen dat hiermee op een duurzame manier, een bedrijfje of activiteit opgezet is, waarmee voldoende inkomsten gegenereerd kunnen worden om in het eigen onderhoud te voorzien.

Microkrediet

Uitgangspunt hierbij is dat het geld in de vorm van een microkrediet verleend wordt. Op deze manier willen we de eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van mensen stimuleren, zodat mensen van hun eigen kracht kunnen uitgaan. Hierbij bekijken we per project afzonderlijk op welke manier (bedrag en termijn) terugbetaling mogelijk is.