Dit project is met een microkrediet gefinancierd en loopt.

Nyako woont met man en kinderen aan de – van west naar oost lopende – TransGambia (de weg van de kust het binnenland in). Het dorp waarin zij wonen richt zich, traditioneel, vooral op de landbouw. Dit is ook Nyako’s voornaamste bron van inkomsten. Een groot deel van de gewassen wordt op collectieve gronden verbouwd. Door het toenemende gebruik van land voor de bouw van huizen, wordt de beschikbare hoeveelheid landbouwgrond steeds minder. En minder verbouwen, betekent minder inkomen.

Voor aanvullende inkomsten wil Nyako graag een koelkast, zodat zij koud water en ijsblokjes kan verkopen. Gezien de aanwezigheid van elektriciteit en de ligging van de compound (direct naast de weg, nabij een plek waar dagelijks een kleine markt is), is dit een goede manier om extra inkomsten te genereren.