Met het financieren van kleinschalige projecten kan een groot verschil gemaakt worden. Als mensen de financiële mogelijkheid krijgen om een eigen initiatief uit te voeren, krijgen zij daarmee de kans in hun eigen onderhoud (en dat van hun familie) te voorzien.

Meestal kan dit al met een relatief klein bedrag.

Uitgangspunt hierbij is dat het geld in de vorm van een microkrediet verleend wordt. Op deze manier willen we de eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van mensen stimuleren, zodat mensen van hun eigen kracht kunnen uitgaan. Hierbij bekijken we per project afzonderlijk op welke manier (bedrag en termijn) terugbetaling mogelijk is.

Wij werken met betrouwbare contactpersonen ter plaatse.